bootstrap theme


GAMERKA


Gamerka to polskie, męskie nakrycie głowy, najczęściej z ciemnobrązowego sukna, o kwadratowym denku z wełnianym otokiem, dekoracyjnym łańcuszkiem i pomponami, noszone na wsi do I poł. XX w.

Występowała w różnych odmianach w kilku regionach Polski pod nazwami: gamerka - w stroju biłgorajsko–tarnogrodzkim (brązowe lub siwe sukno i cztery niebieskie lub czerwone pompony), magiera - w stroju lasowiackim i rzeszowskim (brązowe sukno z czerwono-zielonymi lub czerwono-niebieskimi ozdobami),
huczma - w stroju zamojskim (brązowa lub granatowa z niebieskimi ozdobami), czapka na cztery powiaty i piątą gubernię - w stroju z okolic Janowa Lubelskiego (brązowe lub granatowe sukno z niebieskimi ozdobami i dodatkowym piątym pomponem).

Noszono ją do sukmany, a niekiedy i do parcianki.

PRZYKŁADOWE WZORY:

Czapki szyjemy z sukna wełnianego, z ręcznie wykonanymi dekoracjami.

Materiał: sukno brązowe (100 % wełny), pompony i łańcuszki z przędzy wełnianej, bawełniana podszewka.

Możliwość zamówienia czapki w wybranej odmianie regionalnej, kolorze ozdób i rozmiarze.

Wykonujemy gamerki na wzór czapek ze zbiorów muzealnych, ikonografii, dawnych fotografii.

INSPIRACJE:

+48 604592367

nomadservice@wp.pl

facebook.com/nomadservice